ZifixZifix

Upratovanie bytových priestorov

Čiatenie a umývanie automobilov

Upratovanie spoločných vchodových priestorov

Upratovanie spoločností